Engleska zastava
English

Popravljamo:
Drobilica
Drobilice
Cilindar
Cilindre
Hidromotor
Hidromotore
Hidromotor
Hidromotore

  • Caterpillar
  • Atlas Copco
  • Alpine
  • Komatsu
  • Terex
  • itd...
Orbitrol glava
Orbitrol glave
Pumpa
Pumpe
Razvodnik
Razvodnike
Razvodnik
Razvodnike
Kinematika
razbušivanje zglobnih veza, izrada čaura i termička obrada bolcnova
Kvalitet je naša garancija