Engleska zastava
English

Popravljamo:
Beton pumpa
Beton pumpe
Cilindar
Cilindre
Glava upravljaca
Glave upravljača
Hidromotor
Hidromotore

  • Schwing
  • Putzmeister
  • Stetter
  • Cifa
  • itd...
Krilna pumpa
Krilne pumpe
Pumpa
Pumpe
Razvodnik
Razvodnike
Razvodnik
Razvodnike

Kinematika
razbušivanje zglobnih veza, izrada čaura i termička obrada bolcnova
Kvalitet je naša garancija