Engleska zastava
English

Popravljamo:
Bager
Bagere
Cilindar
Cilindre
Hidromotor
Hidromotore
Klipna pumpa
Klipne pumpe

  • Volvo
  • Caterpillar
  • JCB
  • Komatsu
  • Case
  • O&K
  • itd...
Razvodnik
Razvodnike
Servo komande
Servo komande
Kinematika
razbušivanje zglobnih veza, izrada čaura i termička obrada bolcnova
Kvalitet je naša garancija