Engleska zastava
English

Popravljamo:
Autodizalica
Autodizalice
Cilindar
Cilindre
Glava upravljaca
Glave upravljača
Hidromotor
Hidromotore

  • Grove
  • Liebherr
  • Demag
  • Faun
  • Tadano
  • itd...
Servo komande
Servo komande
Klipna pumpa
Klipne pumpe
Krilna pumpa
Krilne pumpe
Razvodnik
Razvodnike
Kinematika
razbušivanje zglobnih veza, izrada čaura i termička obrada bolcnova

Kvalitet je naša garancija